Przejdź do zawartości
change-font-size Zaloguj

Kłamstwo katyńskie Kłamstwo katyńskie

Przez kilkadziesiąt lat władze ZSRR starały się zataić, że odpowiedzialność za Zbrodnię Katyńską spoczywa na stronie radzieckiej. Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej włożono wiele energii w budowanie tzw. kłamstwa katyńskiego, w zacieranie śladów po rzeczywistych sprawcach, mistyfikacje, fałszowanie dokumentów. Przenoszono zwłoki w inne miejsca, podstawiano w śledztwach fałszywych świadków, likwidując jednocześnie niewygodne osoby, które wiedziały za dużo. Celem tych szeroko zakrojonych działań była próba obarczenia Niemców winą za śmierć polskich elit. Władze ZSRR posuwały się nawet do budowania w Katyniu fałszywych pomników upamiętniających polskie i radzieckie ofiary faszyzmu rzekomo rozstrzelane przez Niemców.

Oficjalnie strona rosyjska dopiero w okresie tzw. pierestrojki, w 1990 roku, przyznała, że Zbrodni Katyńskiej dokonało NKWD. Jednak obecna Federacja Rosyjska nadal nie uznaje Zbrodni Katyńskiej za ludobójstwo, ale za "jedną z cięższych zbrodni stalinizmu".

Osobną sprawą jest propaganda PRL. Już oficerowie I Armii Wojska Polskiego przekonywali żołnierzy do "prawdy radzieckiej", choć podobno pod koniec lat 50 Chruszczow w poufnej rozmowie zaproponował Gomułce ujawnienie prawdy.

Słowo "Katyń" na kilkadziesiąt lat znikło z encyklopedii i podręczników szkolnych. Dopiero w 1984 roku Leszek Szcześniak w swoim podręczniku napisał o Niemcach, którzy znaleźli w Katyniu pod Smoleńskiem masowe groby polskich oficerów. Zaznaczył jednak że "rząd radziecki kategorycznie odrzucił zarzut".

W sprawie Zbrodni Katyńskiej wiele kwestii pozostaje jeszcze do odkrycia, wyjaśnienia i wyprostowania. Przede wszystkim nieznane pozostają nazwiska i miejsca pochówku 3870 ofiar z tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Jest również sporo tajemnic, niedomówień czy domysłów wokół kulisów decyzji o zamordowaniu polskich oficerów i wokół samego przebiegu mordu. Wiele dokumentów dotyczących Katynia prawdopodobnie nie zostało zniszczonych i mogą nadal znajdować się w rosyjskich i białoruskich archiwach, wciąż niedostępnych dla historyków. Badania na temat Zbrodni Katyńskiej mogą więc w przyszłości ujawnić wiele nowych, zaskakujących faktów.

Polecamy ciekawe materiały i audycje dotyczące tzw. kłamstwa katyńskiego:

Dzieje.pl portal historyczny: Kłamstwo katyńskie

Tygodnik Wprost: Kłamstwo katyńskie

Portal histmag.org

TVP: Warto rozmawiać. Kłamstwo katyńskie